X
MottoNic v našem vesmíru není izolované, všechno existuje ve vztazích. I obraz našeho života se skládá z mozaiky vztahů a jedním z jeho dílů je smrt. Také ona má své vztahy - k naší víře, svobodě, lásce, jistotě, životu, naději a pravdě.

Tento informační systém věnuji Jiřímu za jeho velké srdce a pomoc v těžké životní situaci a také lidem, kteří se ocitli v jeho blízkosti.

by VLNE 2017