X

 

Naše Realizované Projekty

Provádíme vývoj, vyvinuli, či implementovali jsme naše vlastní případně zavedli aplikace třetích stran. Některé zásadní vám uvádíme:

 

Správa lidských zdrojů

V rámci své databáze je možno pracovat s následujícími soubory dat:
 • Kmenová data zaměstnance
  Obsahuje základní pevná data o zaměstnanci jako jména, data narození, adresy, fotografii, kontaktní údaje, zařazení zaměstnance do organizačního diagramu apod.
 • Evidence vzdělávání
  Umožňuje vést a zpracovávat historii a plán vzdělávání zaměstnance. Dokáže tisknout formuláře předepsané zákonem (např. plán vzdělávání úředníka). Zaměstnanci mohou být informováni o blížícím se kurzu pomocí hromadné korespondence nebo kolektivním e-mailem pomocí šablon.
  Pomocí těchto i jiných dat program také tvoří plán vzdělávání, vybírá vhodného kandidáta na vyhlášený post apod.
 • Evidence svěřeného majetku
 • Evidence přiložených dokumentů
  Zde je možno přiložit libovolné potřebné dokumenty (kopie absolvovaných vzdělávání, certifikace, kopie občanského průkazu, doklad o zvýšení platu, zařazení zaměstnance na jiný post, specifikace popisu práce atd.). Program umožňuje snadné otevření dokumentu v přidružené aplikaci.
 • Evidence lékařských prohlídek
  Evidence s možností plánování následujících pravidelných prohlídek.
 • Archiv zaměstnanců
 • a jiné..

 

Vzdělávání úředníka

Programový produkt pro komfortní vedení agendy vzdělávání zaměstnanců ve státní správě.
Program umožňuje evidovat potřebná důležitá data a dále je třídit, vyhodnocovat, tisknout a vytvářet výstupní formuláře vyhovující zákonnému předpisu.
Program obsahuje také nástroje pro kvalitní komunikaci mezi vzdělávacím úředníkem a ostatními zaměstnanci
(např. seznam plánovaných vzdělávání pro nadcházející měsíc, nabídku vzdělávání pro zaměstnance s danou specializací apod.).

Software je ve větší míře používán především organizacemi městských úřadů.

 

Spektrum

Základní popis produktu

Program umožňuje zpracovávat proces získávání, vedení a zpracování zakázek.

Jde především o vedení skladu, nákupu, vedení nabídek, objednávek, vedení historie komunikace se zákazníky (vedení marketingových informací), vedení časových plánů k jednotlivým zákazníkům, zakázkám či plánů evidence zboží a služeb, nákupu apod. Program umožňuje tisknout doklady jako faktura, objednávka, nabídka, dílenský list či je exportovat do pdf, html, doc, excelu. Taktéž pracuje s hromadnou korespondencí Wordu (hromadné zasílání hlavičkových dopisů, tisk štítků apod.), hromadně dokáže zasílat hlavičkové maily a pomocí návrháře sestav lze vytvářet analýzy, rozbory, exporty do excelu či sestavy. Velkou výhodou programu je možnost využití tzv.předdefinovaných forem. Jde o předem uložené časté kombinace zboží a služeb, jenž je možné jedním klepnutím vložit do objednávky či nabídky.

Program sestává ze skladového a zakázkového systému.

Skladový systém je evidencí materiálu a služeb, jenž zahrnuje aktuální stav materiálu a ceníky služeb, s nímž pracuje zakázkový systém.

Zakázkový systém provádí evidencí zákazníků a vedení historie komunikace s nimi, dodavatelů, zakázek, nabídek, jež je možno v programu vytvářet stejně jako konvertovat do objednávky.

Software podporuje práci s čárkovým kódem jak ve výběru materiálu tak při práci s objednávkami.

 

Sklenářství a rámování

Základní popis produktu

Program umožňuje zpracovat proces prodeje a výroby v rámci specializovaného resortu.

Jde především o vedení skladu, nákupu, vedení zakázek, vyřešení zakázky, přičemž hlavním rozdílem programu oproti ostatním objednávkovým systémům je možnost využití předdefinovaných forem pro výpočet ceny a množství materiálu ze základních rozměrů obrazů, rámů, tabulí apod.

Program sestává ze skladového a zakázkového systému.

Skladový systém je evidencí materiálu a služeb, jenž zahrnuje aktuální stav materiálu a ceníky služeb, s nímž pracuje zakázkový systém.

Zakázkový systém provádí evidencí zákazníků, zakázek, nabídek, jež je možno v programu vytvářet a tisknout do pdf, stejně jako konvertovat do objednávky.

Program je schopen vytisknout fakturu, daňový doklad, mailem informovat zákazníka o vyřešení zakázky ..

Software podporuje práci s čárkovým kódem jak ve výběru materiálu tak při práci s objednávkami.

 

Tvorba podnikových informačních systémů na zakázku

Obraťte se na nás.
Jsme schopni vám dodat vývojářskou práci v rámci těchto nástrojů:
 • Microsoft Visual Studio
 • Visual FoxPro
 • Microsoft Bussines Solution Navision
 • Microsoft CRM 4.0 a 2011

 

Zakázkové práce pro Microsoft Bussines Navision

Máme dlouholeté zkušenosti s tvorbou kompletních systémů pro Microsoft Bussines Navision až do verze Navision 5. Stejnětak i navázání tohoto systému na námi vytvořené intranetové aplikace a internetové obchody spolupracující s tímto systémem.

 

Zakázkové práce pro Microsoft Dynamics CRM

Customizace, napojení na produkty třetích stran. Internetové obchody, Microsoft Dynamics Navision apod.

 

Intranetové a internetové aplikace

Složitost zadání je jen na vás!

Máme zkušenosti především s vytvářením robustních webových obchodů.
Naše webové systémy jsou postaveny nad Microsoft Visual Studiem, jenž umožňuje obrovský prostor pro logiku v pozadí na serverové straně - bezpečně schované za vlastním webovým klientem.

Tímto systémem jsme vytvořili webové obchody se zabezpečeným rozhraním jak pro zákazníky tak i pro vlastní prodejce s pravidelně automaticky aktualizovanými cenami, vytvářením pdf dokumentů s doklady na pozadí a platbou - použitím kredit karet apod.

 

Tvorba dynamických web stránek

Máme zkušenosti s vytvářením dynamických webových stránek, internetových obchodů a intranetových aplikací, založených na aspx, net.core technologii Microsoft Visual Studia. Informujte se u nás.

 

Správa sítí Microsoft

Dokážeme místně i vzdáleně spravovat a konfigurovat vaši síť založenou na technologiích Microsoft a Linux. Informujte se více.